Här hittar du referenser:

EME-TEKNIK - VÄXJÖ
VOLVO CE - BRAÅS
FLÄKRGRUPPEN -VÄXJÖ
GREMO SKOGSMASKINER - ÄTRAN
HOWDEN AXIEL FANS - VÄXJÖ